SMM

SMM – saīsināts “Social Media Marketing” nosaukums – viens no pieprasītākiem internetmarketinga veidiem weblapas veicinašanai sociālajos tīklos.

No vienas puses, sociālo tīklu specifika dod marketologiem labvēlīgu vidi ar milzum unikālo prikšrocību. Piemēram, labi izveidota SMM kampaņa maksimāli skar tieši mērķauditoriju, praktiski neaizskarot citas internetlietotāju kategorijas, veido tiešu dialogu ar auditoriju, strādājot ar komentatoriem un pierakstītājiem, kā arī vinnē socialajos tīklos no tā, ka izmanto rekomendācijas shēmas īpašības, kad lietotāji paši ar prieku dalās ar kvalitātīvu un lietderīgu kontentu savu draugu lokā un uzticas tai informācijai, kuru saņēma no saviem tuviem cilvēkiem.

No citas puses, darbs socialajos tīklos saistīts ar noteiktām grūtībām un pat riskiem, pārvarēt kurus neprofesionālam ir diezgan grūti. Piemēram, elementāra sociālo tīklu ētikas un marketinga instrumentu izmantošanas specifikas neziņa var novest ne tikai pie pozitīva rezultāta trūkuma, bet pat pie pretēja negatīva rezultāta, pie nepareizās reputācijas izveides. Turklāt, bieži sastopamies ar neapzinātu attieksmi SMM un nesaprašanu, ka sociālie tīkli – dinamiskā vide, kas pieprasa pastāvīgu noverošanu un reākciju visām auditorijas priekšrocību un velmju izmaiņām un tendencēm. Tieši tāpēc kampaņas izstrādi un īstenošanu ar SMM veicinašanas palīdzību jāuzticē profesionaļiem.

Mūsu komandas speciālistiem ir liela pieredze brendu, preču un pakalpojumu virzībā sociālajos tīklos. Viņiem ir priekštats par katras platformas specifiku un viņi prot izmantot savā darbā gan populārus, gan reti izmantojamus SMM vaicināšanas paņēmienus (piemēram, sponsorēšana un slavenību pieaicināšana ir standarta paņemiens citos medijos, bet reti izmantojamā mārketinga metode sociālajos tīklos).

Mūsu darbs SMM procesā iekļauj:

1. Sagatavošanas posms: iepriekšēja marketinga izpēte un kampaņas plānošana.

Sākumā mēs nosakam mērķauditoriju, tās intereses un uzvedības īpašības sociālajos tīklos. Pamatojoties uz šo informāciju, izvēlamies attiecīgas platformas, kur šīs grupas potenciālo klientu koncentrācija ir vislielākā. Tālak mēs izstrādājam grupas dizainu un pasākumu plānu: dažada formāta kontentu pielietošanu, akcijas, flesh-mob un citus pasākumus. Tālāk mēs detalizēti apdomājam SMM stratēģiju, izvēlamies mērķiem un izvēlētā tīkla specifikai attiecīgus instrumentus, apspriežam komunikācijas politiku un, protams, veicam potenciālo konkurentu izpēti sociālajos tīklos.

2. DARBS AR IZVEIDOTU GRUPU

Pastāvīgs monitorings (gan rokas, gan automātizēti mūsdienas līdzekļi) un moderēšana ļauj sekot īz veidotās grupas “dzīvi”. Tiek izsekotas visas brenda un pašas grupas atsauces, pamatojoties uz tām tiek veikti nepieciešami pasākumi, lai netralizētu negatīvu, lai veicinātu pozitīvu reputāciju. Tiek analizēta grupas efektivitāte, tiek noteikts KPI.

3. Darbs ar sociāliem tīkliem ārpus grupas

Šis darbs paredz kompetentu piedalīšanos profila diskusijās un tēmatiskās grupās, jaunu sarunu iniciēšanu un to virzīšanu vajadzīgajā vektorā, saskarsmi ar grupas līderiem un pasākumu organizešanu viņu interesēm (piemēram, vebināru organizēšana). Target-reklāmas vadība sociālajos tīklos. Saita optimizācija darbam sociālajos tīklos.

Būsim priecīgi sadarboties ar Jums.